کدخبر : 6871
دوشنبه ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۹ - ۱۸:۱۷
از طریق کمیته امداد امام خمینی(ره)

زکات فطریه خود را بدست نیازمندان واقعی شهر برسانیم

زکات فطریه خود را از طریق کمیته امداد امام خمینی(ره) بدست نیازمندان واقعی شهر برسانیم. اعلام شماره کارت های مجازی کمیته امداد امام (ره) جهت پرداخت غیرحضوری زکات فطریه و کفاره رمضان ۹۹

زکات فطریه خود را از طریق کمیته امداد امام خمینی(ره) بدست نیازمندان واقعی شهر برسانیم

مقام معظم رهبری:
با اهدای زکات فطریه خود به کمیته امداد امام خمینی(ره) در کنار نیازمندان واقعی باشیم.
کمیته امداد امام خمینی(ره) اولی ترین مکان برای تمرکز اعانات و صدقات است.

 

اعلام شماره کارت های مجازی کمیته امداد امام (ره) جهت پرداخت غیرحضوری زکات فطریه و کفاره رمضان ۹۹

زکات فطریه عام:
۶۰۳۷۹۹۷۹۵۰۰۵۳۰۶۷

زکات فطریه سادات:
۶۰۳۷۹۹۷۹۵۰۰۶۱۳۳۴

کفاره غیرعمد:
۶۰۳۷۹۹۷۹۵۰۰۶۹۶۰۰

کفاره عمد:
۶۰۳۷۹۹۷۹۵۰۰۷۷۸۷۶

شماره تماس:
۰۲۱۶۵۲۲۴۰۰۱
۰۲۱۶۵۲۷۸۷۰۱

روابط عمومی کمیته امداد امام خمینی(ره) شهرستان شهریار

مطالب مرتبط
دیدگاه شما