حدیث روز
امام علی (ع) می فرماید : هر کس از خود بدگویی و انتقاد کند٬ خود را اصلاح کرده و هر کس خودستایی نماید٬ پس به تحقیق خویش را تباه نموده است.

سه شنبه, ۳۰ شهریور , ۱۴۰۰ 14 صفر 1443 Tuesday, 21 September , 2021 ساعت ×

آرشیو » ویژه

رضا حاجی کد انتخاباتی ۱۸۹
3 ماه قبل

رضا حاجی کد انتخاباتی ۱۸۹

رضا حاجی کاندیدای ششمین دوره انتخابات شورای اسلامی شهر شهرستان شهریار نیروی رسمی شهرداری شهریار با بیش از ۱۳ سال سابقه اجرایی معاون اجرایی سازمان خدمات موتوری شهرداری شهریار معاون سازمان مدیریت پسماند شهرداری شهریار

مرتضی احمدی کد انتخاباتی ۱۲۹
3 ماه قبل

مرتضی احمدی کد انتخاباتی ۱۲۹

مرتضی احمدی کاندیدای ششمین دوره انتخابات شورای اسلامی شهر شهرستان شهریار

هادی احمدی کد انتخاباتی ۱۴۱
3 ماه قبل

هادی احمدی کد انتخاباتی ۱۴۱

هادی احمدی کاندیدای ششمین دوره انتخابات شورای اسلامی شهر شهرستان شهریار کارشناس حقوق ۳۰ سال تجربه مدیریتی

طیب حیدری کد انتخاباتی ۲۱۲
3 ماه قبل

طیب حیدری کد انتخاباتی ۲۱۲

طیب حیدری کاندیدای ششمین دوره انتخابات شورای اسلامی شهر شهرستان شهریار

جعفر محمدخانلو کد انتخاباتی ۴۶۱
3 ماه قبل

جعفر محمدخانلو کد انتخاباتی ۴۶۱

جعفر محمدخانلو کاندیدای ششمین دوره انتخابات شورای اسلامی شهر شهرستان شهریار

میلاد اسماعیل زاده کد انتخاباتی ۱۴۷
3 ماه قبل

میلاد اسماعیل زاده کد انتخاباتی ۱۴۷

میلاد اسماعیل زاده کاندیدای ششمین دوره انتخابات شورای اسلامی شهر شهرستان شهریار

ذکریا مرادی کد انتخاباتی ۴۷۲
3 ماه قبل

ذکریا مرادی کد انتخاباتی ۴۷۲

ذکریا مرادی کاندیدای ششمین دوره انتخابات شورای اسلامی شهر شهرستان شهریار

فرشته عابدلو کد انتخاباتی ۲۸۷
3 ماه قبل

فرشته عابدلو کد انتخاباتی ۲۸۷

کارشناس ارشد مهندسی معماری، حامی حقوق زنان

حکمعلی نجفی کد انتخاباتی ۴۸۹
3 ماه قبل

حکمعلی نجفی کد انتخاباتی ۴۸۹

حکمعلی نجفی کاندیدای ششمین دوره انتخابات شورای اسلامی شهر شهرستان شهریار